Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner (utgått versjon)

Det er inngått en revidert særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.

NB! Utgått!

Gjeldende avtale finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/saravtale-for-tjenestegjoring-i-internasjonale-operasjoner/id2481111/

 

 

Avtalen som er gjeldende fra 1. januar 2014 til 31. desember 2015:

Avtalen lastes ned her i pdf.