Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak 2014

Rundskriv Q-06/2007

Nedenfor følger satser for den kommunale egenbetalingen for barn og unge ibarneverntiltak, jf. barnevernloven §§ 9-4 og 9-5.

Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak 2014 (PDF) 

Hjelpetiltak i kommunal regi omtales i Rundskriv Q-06/2007.