St.meld. nr. 18 (1996-97)

Eierforhold i mediesektoren

St.meld. nr. 18

(1996-97)

Eierforhold i mediesektoren

Tilråding fra Kulturdepartementet av 28. februar 1997, godkjent i statsråd samme dag.

Følg meldingen videre på www.stortinget.no