Statens lederlønnssystem – har det utspilt sin rolle?

Rapport fra utvalg oppnevnt for å gjennomgå statens lederlønnssystem

Lederlønnsutvalget ble oppnevnt av Kommunal- og distriktsdepartementet 26. mars 2021. Utvalget fikk i mandat å gå gjennom lederlønnssystemet i staten, og foreslå eventuelle forbedringer. Den 22. februar 2022 fikk utvalget et tilleggsmandat om å foreslå tiltak til hvordan lederlønnssystemet kan bidra til reduserte lønnsforskjeller.

Les dokumentet

forside rapport