Statens lederlønnssystem – har det utspilt sin rolle?

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og distriktsdepartementet

Lederlønnsutvalget ble oppnevnt 26. mars 2021 for å foreta en gjennomgang av statens lederlønnssystem og vurdere svakheter og styrker ved dagens retningslinjer og praktiseringen av systemet. Utvalget ble bedt om å fremme forslag til eventuelle forbedringer av dagens system, både hva gjelder innholdet og hvem lederlønnssystemet skal inkludere.

Utvalget legger med dette frem sin rapport. Utvalgets vurderinger og forslag er enstemmige.

Oslo, 15. juni 2022

 • Ingrid Finboe Svendsen (utvalgsleder)
 • Jorunn Berland
 • Iver Bragelien
 • Harald Furre
 • Bente J. Kraugerud
 • Hege Solbakken
 • Karianne O. Tung

 

 • Stina Hansteen Solhøy (sekretariatsleder)
 • Bente Langsrud Vive
 • Kristine Brenna
 • Mats Kristoffersen
Til forsiden