Status for oppfølging av Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Status for tiltakene per oktober 2019.

Denne statusrapporten erstatter statusrapport fra august 2018.  

Statusrapport oktober 2019 (PDF)