St.meld. nr. 024 (2003-2004)

Nasjonal transportplan 2006–2015

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Samferdselsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 12. mars 2004 om Nasjonal transportplan 2006-2015 blir sendt Stortinget.

Til forsiden