St.meld. nr. 14 (1997-98)

Om foreldremedverknad i grunnskolen

Om foreldremedverknad i grunnskolen

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no