St.meld. nr. 14 (1997-98)

Om foreldremedverknad i grunnskolen

Om foreldremedverknad i grunnskolen

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget