St.meld. nr. 14 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Utdannings- og forskningsdepartementet

Om opplæringstilbod for hørselshemma

Om opplæringstilbod for hørselshemma

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no