St.meld. nr. 14 (2003-2004)

Om opplæringstilbod for hørselshemma

Om opplæringstilbod for hørselshemma

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget