St.meld. nr. 16 (2000-2001)

Om verksemda til Statens Husbank 1998-99

Til innhaldsliste

Tilråing

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kommunal- og regionaldepartementet av 8. desember 2000 om verksemnda til Statens Husbank 1998-99 blir send Stortinget.

Til forsida