St.meld. nr. 19 (2005-2006)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2005, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2005, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget