St.meld. nr. 21 (1997-98)

Om utsett innkjøp av middelstunge transportfly

Om utsett innkjøp av middelstunge transportfly

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget