St.meld. nr. 21 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Om utsett innkjøp av middelstunge transportfly

Om utsett innkjøp av middelstunge transportfly

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no