St.meld. nr. 24 (2002-2003)

Barnehagetilbud til alle - økonomi, mangfold og valgfrihet

Barnehagetilbud til alle - økonomi, mangfold og valgfrihet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget