St.meld. nr. 28 (2007-2008)

Samepolitikken

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 30. mai 2008 om Samepolitikken blir sendt Stortinget.

Til forsiden