St.meld. nr. 32 (2000-2001)

Evaluering av faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Evaluering av faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget