St.meld. nr. 32 (2000-2001)

Evaluering av faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Evaluering av faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no