Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 34 (1997-98)

Om gjennomføring av et forprosjekt for skipstunnel gjennom Stadlandet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Farvannet utenfor Stad regnes som et av de mest utsatte, både som følge av at det er særlig værutsatt og fordi bunnforholdene utenfor skaper særlige bølgeproblemer. Som følge av bl.a. strømforholdene og bunnforholdene, vil det kunne dannes farlige bølgeforhold i nærheten av land ved Stad, også i relativt godt vær. De farligste bølgene kan unngås ved å seile lenger vestover, godt klar av Stadlandet. Kystverket har, med lyssektorer fra eksisterende fyr og fyrlykter, etablert en farled som går klar av det farligste farvannet nær land. Denne leden er imidlertid noe lenger, og den går over åpent hav.

Fra lokalt hold er det satt fram ønske om at det bygges en ca. 1900 meter lang skipstunnel gjennom det smaleste partiet av Stadlandet, mellom Moldefjorden og Kjødepollen i Sogn og Fjordane, ved grensen til Møre og Romsdal. Fylkestingene i Møre og Romsdal og i Sogn og Fjordane har fattet vedtak om at en tunnel blir bygget. Fylkesutvalget i Hordaland og formannskapet i Bergen har støttet dette. Sogn og Fjordane fylkeskommune har på vegne av fylkeskommunene søkt staten v/Fiskeridepartementet om støtte til forprosjektering av teknisk og miljømessig art for en skipstunnel gjennom Stadlandet (Stad skipstunnel).

Det er fram til nå gjennomført delutredninger av forskjellige forhold knyttet til en skipstunnel gjennom Stadlandet. For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag for et vedtak om en eventuell realisering av prosjektet, går Regjeringen i denne meldingen inn for å gjennomføre et fullstendig forprosjekt for en skipstunnel.

Til toppen
Til dokumentets forside