St.meld. nr. 42 (2008-2009)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2008, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2008, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no