St.meld. nr. 44 (2008-2009)

Utdanningslinja

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet av 12. juni 2009 om Utdanningslinja blir sendt Stortinget.

Til forsiden