St.meld. nr. 46 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Kvitteringar frå politiet ved visitasjon og annan kontroll

Kvitteringar frå politiet ved visitasjon og annan kontroll

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no