St.meld. nr. 55 (2000-2001)

Om samepolitikken

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 31. august 2001 om samepolitikken blir sendt Stortinget.

Til forsiden