St.meld. nr. 63 (1996-97)

Om svar på private forslag fra Stortinget og Odelstinget til Regjeringen 1. juli 1996 - 30. juni 1997

Om svar på private forslag fra Stortinget og Odelstinget til Regjeringen 1. juli 1996 - 30. juni 1997

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget