St.meld. nr. 9 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om overgangsordningane for arbeidstakarar frå dei nye EØS-landa mv.

Om overgangsordningane for arbeidstakarar frå dei nye EØS-landa mv.

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no