St.meld. nr. 9 (2005-2006)

Om overgangsordningane for arbeidstakarar frå dei nye EØS-landa mv.

Om overgangsordningane for arbeidstakarar frå dei nye EØS-landa mv.

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no