St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008
Utgiftskapittel: 1300–1380 Inntektskapittel: 4300–4380, 5611, 5618–5619, 5622–5624

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget