St.prp. nr. 1 (2007-2008)

For budsjettåret 2008 under Samferdselsdepartementet Utgiftskapittel: 1300–1380 Inntektskapittel: 4300–4380, 5611, 5618–5619, 5622–5624

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget