St.prp. nr. 1 (2008-2009)

For budsjettåret 2009 under Kultur- og kirkedepartementet
Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342, 5568

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget