St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

FOR BUDSJETTÅRET 2009
Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342, 5568

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget