St.prp. nr. 16 (2003-2004)

Om samtykke til ratifikasjon av en avtale med tilhørende vedlegg mellom EFTA-statene og Chile undertegnet i Kristiansand 26. juni 2003 (frihandelsavtale)

Les dokumentet

Utrykte vedlegg

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget