St.prp. nr. 16 (2006-2007)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2006 under Landbruks- og matdepartementet

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2006 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget