St.prp. nr. 22 (2008-2009)

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Landbruks- og matdepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget