St.prp. nr. 26 (2003-2004)

Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2003

Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2003

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget