St.prp. nr. 33 (2000-2001)

Om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Irland, undertegnet i Dublin den 22. november 2000

Til innholdsfortegnelse

Forslagtil vedtak om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Irland, undertegnet i Dublin den 22. november 2000

I

Stortinget samtykker i at Norge setter i kraft en skatteavtale mellom Norge og Irland, undertegnet i Dublin den 22. november 2000.

Til forsiden