St.prp. nr. 70 (2004-2005)

Om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap» og om endring i gradsnivå for militære embete

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen legg Forsvarsdepartementet fram to saker;

  • forslag om regulering av dimisjonsgodtgjersla for utskrivne vernepliktige mannskap frå 1. juli 2005, og

  • endring i gradsnivå for militære embete.