St.prp. nr. 73 (2000-2001)

Om samtykke til godkjenning av beslutning i EØS-komiteen nr. 6/2001 av 25. januar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Innlemmelse av kommisjonsdirektiv 2000/52/EF om endring av innsynsdirektivet)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget