St.prp. nr. 74 (1999-2000)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2000 m.v.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2000 m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget