St.prp. nr. 74 (1999-2000)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2000 m.v.

Til innholdsfortegnelse

0

Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger med dette frem tilråding om:

  1. Lønnsregulering fra 1. mai 2000 for arbeidstakere i det statlige tariffområdet i samsvar med meklingsforslaget fra Riksmeklingsmannen for staten og hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag, Politiets Fellesforbund, Norges Ingeniørorganisasjon og Norges Farmaceutiske Forening.

  2. Regulering av statspensjonene pr. 1. mai 2000 og andre pensjonsforhold.

  3. Endringer i statsbudsjettet for 2000.