St.prp. nr. 75 (1998-99)

Om jordbruksoppgjøret 1999 - endringer i statsbudsjettet for 1999 m.m.

Om jordbruksoppgjøret 1999 - endringer i statsbudsjettet for 1999 m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget