St.prp. nr. 77 (2004-2005)

Om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Bangladesh, undertegnet i Dhaka den 15. september 2004

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Bangladesh, undertegnet i Dhaka den 15. september 2004

I

Stortinget samtykker til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Bangladesh, undertegnet i Dhaka 15. september 2004.