St.prp. nr. 83 (2003-2004)

Endringer i statsbudsjettet for 2004 som følge av endret departementsstruktur

Endringer i statsbudsjettet for 2004 som følge av endret departementsstruktur

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget