Strategi: Fleirstemt - Strategi for korutvikling i Noreg

Departementet har motteke innspel til strategien frå ulike kor og vokalensemble, interesseorganisasjonar og Norsk kulturråd. Anna bakgrunnsmateriale har vore nettsidene til kora og organisasjonane, i tillegg til søknader og rapportering til departementet og til Norsk kulturråd.

Fleirstemt - Strategi for korutvikling i Noreg (.pdf)