Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Strategi for fagfornyelsen

Nå starter arbeidet med å fornye fagene i skolen. Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes.

Nå starter arbeidet med å fornye fagene i skolen. Stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet har fastsatt rammene for fornyelsen av fagene. Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes. For å legge bedre til rette for at elevene kan fordype seg og få en god forståelse av det de lærer, skal prioriteringene i fagene bli tydeligere. Fagfornyelsen skal gi gode skolefag med relevant innhold, og progresjonen i opplæringsløpet og sammenhengen mellom fag skal forbedres. Læreplanene skal også gi tydeligere retning for skolenes og lærernes valg av innhold i opplæringen og for vurderingen av elevenes kompetanse. Målet med fagfornyelsen er bedre læring og forståelse for elevene. Skolen og lærerne skal legge til rette for at elevene tilegner seg solid faglig kunnskap og forståelse, grunnleggende ferdigheter, og at de kan anvende det de lærer i ulike sammenhenger.

Strategien synliggjør læreplanutviklingens tre ulike faser, den avklarer forventningene til prosessen og den skal sikre god involvering i ulike faser av arbeidet.

Det er Utdanningsdirektoratet som skal lede arbeidet med å fornye fagene, og Kunnskapsdepartementet skal lede en referansegruppe med representanter fra Sametinget, KS, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) og Elevorganisasjonen. Kunnskapsdepartementet skal også ta de prinsipielle beslutningene for å sikre at de er i tråd med stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet. 

Strategi for fagfornyelsen.pdf