Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå

Strategien er et praktisk verktøy som kan gi synergier mellom alle interessenter, lokale, regionale, nasjonale og europeiske, ved å arbeide sammen med felles verktøy.

Strategien er et praktisk verktøy som kan gi synergier mellom alle interessenter, lokale, regionale, nasjonale og europeiske, ved å arbeide sammen med felles verktøy.

Målet er å øke kvaliteten i den lokale styringen i samsvar med de tolv prinsippene for godt demokratisk styresett. Vedtatt i mars 2008.