Studiesentres betydning og utviklingsmuligheter for å møte lokale og regionale kompetansebehov

Rapporten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet «Studiesentres betydning og utviklingsmuligheter for å møte lokale og regionale kompetansebehov».

Les hele rapporten her(PDF)