Svømmebassengundersøkelsen 2010

TNS Gallup har på oppdrag for Kulturdepartementet i løpet av høsten 2010 gjennomført en landsomfattende kartlegging av svømmeanlegg.

Etter at datainnsamlingen ble avsluttet for web-undersøkelsen, ble frafallet gjennomgått. Kulturdepartementet ønsket seg flere svar og ønsket særlig å få opp svarprosenten for de store byene. Flere kommuner hadde tatt kontakt og ønsket å rapportere etter svarfristens utløp.

Det ble besluttet å lage en mindre omfattende undersøkelse til de kommunene som ikke hadde svart. I løpet av kort tid var det samlet inn data fra 133 svømmebasseng. Flere store byer med mange basseng er blant de som rapporterte inn resultater i tilleggsundersøkelsen.

Rapporten (.pdf)