T-1365 Planlegging av by- og tettstedsstruktur

Oppfølging av kjøpesenterstoppen i regionale planer

Veileder

Planlegging av by- og tettstedsstruktur

Oppfølging av kjøpesenterstoppen i regionale planer

T-1365

Klikk her for å laste ned Veilederen i PDF (3616 Kb)

Innhold:

FORORD 2

DEL 1: INNLEDNING 4

DEL 2: PLANLEGGING AV SENTERSTRUKTUR 5

2.1 By- og tettstedsstruktur 5

2.2 Handelsomland 7

2.3 Sentrumsavgrensning 9

2.4 Tilgjengelighet 10

DEL 3: RETNINGSLINJER 12

Litteraturliste 15

VEDLEGG