Tildelingsbrev til Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører for 2009

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Lenke til tildelingsbrev for Statens blomster- og dekorasjonsskole Vea 2009
Lenke til vedlegg 1
Lenke til vedlegg 2
Lenke til vedlegg 3