Tildelingsbrev Senter for IKT i utdanningen 2011

Senter for IKT i utdanningen skal bidra til å iverksette regjeringens politikk innenfor sitt ansvarsområde og med de virkemidlene senteret har.

Med forbehold om at Stortinget kan vedta budsjettendringer i løpet av 2011, stilles midler angitt i vedlagte tildelingsbrev til disposisjon for Senter for IKT i Utdanningen.