Tillatelse til etablering av eierandelskapital

Brev til Advokatfirmaet Selmer DA

Her kan du lese Finansdepartementets brev av 15. november 2013 til Advokatfirmaet Selmer DA om tillatelse til etablering av eierandelskapital.