Nasjonale bredbåndsplaner

International best practice

Hva er "best practice” internasjonalt når det gjelder best mulig bredbåndsdekning både på kort sikt og lang sikt? Hvilke tiltak har vært gjennomført i land med de mest ambisiøse målene for bredbåndspolitikken, og hvilken effekt har ulike bredbåndstiltak hatt i de aktuelle landene?

Hva er "best practice” internasjonalt når det gjelder best mulig bredbåndsdekning både på kort sikt og lang sikt? Hvilke tiltak har vært gjennomført i land med de mest ambisiøse målene for bredbåndspolitikken, og hvilken effekt har ulike bredbåndstiltak hatt i de aktuelle landene?

I notatet beskrives bredbåndsstrategier til syv utvalgte land, og med dette som utgangspunkt  gir notatet anbefalinger til norske myndigheter om hvordan en eventuell ny norsk bredbåndsstrategi bør utformes.

Notatet er utarbeidet av Nexia for Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) i januar og februar 2011.

Nasjonale bredbåndsplaner (PDF)