Forsiden

Tvistemålsloven

Lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven).

 

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser