Undersøkelse av hvordan møteoffentlighet praktiseres og oppleves

Sluttrapport

Oxford Research har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet undersøkt hvordan reglene om møteoffentlighet i kommuneloven i praktiseres og oppleves.

Oxford Research har sendt ut spørreundersøkelse til et stort antall folkevalgte og til politisk sekretariat. I tillegg har Oxford Research gjennomført intervjuer med blant annet folkevalgte, interesseorganisasjoner og presse.

Rapporten konkluderer med at kommune- og fylkespolitikere er samstemte om den demokratiske verdien av åpne møter.

Lenke til rapporten: Undersøkelse av hvordan møteoffentlighet praktiseres og oppleves (pdf)