Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer

En undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer, utført av Telemarksforsking og BDO høsten 2011.

TF-rapport nr. 292, 2011 - Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer