Utdir_vedlF_02102000

Operativ virksomhet

Arbeidsgruppe 5 - Nasjonal kommandostruktur

1 Bemanning

Arbeidsgruppen ledes av fkom Jo Gade, FO/SENST.

Medlemmer:

 • Avd dir Bård Bredrup Knutsen FD II - alternativ støtte oblt Iver Tokstad FD II
 • Rådg Jon Fitje FD II - alternativ støtte rådg Arild Eikeland FD II
 • Oblt Per Erik SolliFD III
 • S rådg Thor Vidar Indreeide FD IV
 • Oblt Torgeir MandtFO/SENST
 • Oblt Tor GulbrandsenFO/SENST
 • Oblt Torleif SandnesFO/O
 • Oblt Svein Morten OlausenFO/I
 • Oblt Odd SmithFTD
 • Oblt Ivar F HagenlundFO/HST
 • Komkapt Jarle NæssFSTS
 • Oblt Geir WiikLstn Gråkallen
 • Oblt Harald HåvollFSAF
 • Oblt Johan LorentzenHVST.

Arbeidsgruppen gis etter anmodning faglig støtte fra kompetansegruppe EBA og innen områdene personell og økonomi.

2 Oppdrag

Arbeidsgruppen skal utrede og dokumentere iht felles mal for utredningsarbeidet den fremtidige nasjonale kommandostruktur herunder:

 • Ansvar, oppgaver, organisering og lokalisering av ett nasjonalt fellesoperativt hovedkvarter, inkludert ansvar for Forsvarets innsatsstyrker for internasjonale operasjoner (FIST).
 • Forholdet til NATOs kommando- og styrkestruktur
 • Ev behov for inntil to landsdelskommandoer (distriktskommandoer), herunder ev ansvar, oppgaver og lokalisering av disse
 • Ansvar og oppgaver for den mobile divisjonskommandoen, samt konsekvenser
 • Ansvar, oppgaver, antall og lokalisering av territorielle distrikter
 • Nedlegging av HV-distriktsstaber, territorielle regimenter, distriktskommandoer, sjøforsvarsdistrikt, samt endrede oppgaver for hovedflystasjonene
 • Vedlikehold og styrking av evne til samvirke og samarbeid mellom forsvarsgrenene/HV og med politiet og andre deler av den sivile beredskapsorganisasjon
 • Sambands- og informasjonssystemer for kommando og kontroll i ny kommandostruktur og rasjonaliseringspotensiale for dette.

Utredningen skal munne ut i en enhetlig og entydig anbefaling om organisasjon og lokalisering av den nasjonale kommandostrukturen .

3 Spesiell forutsetning

Integrert eller delt løsning på strategisk nivå (FD-FO) skal ikke vurderes.

Nåværende ansvar for styrkeproduksjon i FO legges til grunn for arbeidet.

Territorielle distrikter skal primært lokaliseres til steder med annen militær virksomhet.

Operativ logistikk.

CAOC.

4 Koordinering

Arbeid i linjen med vurdering av nasjonal kommandostruktur, ARGUS delprosjekt 4.1 (nye FO) og Arbeidsgruppe 2, 4, 6 og 7.

5 Evaluering og rapportering

Leder arbeidsgruppen rapporterer til Koordineringsgruppen iht egen godkjent milepelsplan.